استعلام

Prihoda

تولیدات ما هموراه بر اساس سفارش تولید شده و نیازمند مشخصات و جزئیات کاملی برای طراحی ، می باشند. ارائه سیستمی کاربردی که انتظارات مشتری را برآورده سازد ، هدف اصلی ما محسوب می شود. تولیدات ما بصورت متنوع عرضه می شود و انتخاب گزینه صحیح فقط با همکاری و تعامل خریداران ممکن می شود. برای جلوگیری از تاخیر در پیشنهاد قیمت ، ورود دقیق اطلاعات ضروری می باشد پس لطفاً تا آنجا که ممکن است اطلاعات زیر را وارد نمایید. در صورت ورود ناقص اطلاعات ، ما طبق تجربیات خود راه حلی را انتخاب خواهیم کرد.

اگر اطلاعات دقیق تری برای استعلام دارید، لطفاً به فرم پیچیده اینجا بروید.

فرم را پر کنید و ما با شما تماس خواهیم گرفت

Maximum file size: 20MB

Captcha

با تکمیل فرم استعلام / سفارش یا تماس ، برخی از اطلاعات شخصی خود را در اختیار ما قرار می دهید. حفاظت از این اطلاعات برای ما بسیار مهم است و ما داده ها را مطابق با مقررات (EU) 2016/679 پارلمان اروپا و شورای حفاظت از اشخاص حقیقی با توجه به فرآیند داده های شخصی ، پردازش می کنیم (آیین نامه عمومی حفاظت از داده ها یاGDPR ). شما می توانید قوانین ما در مورد پردازش اطلاعات شخصی را در اینجا مشاهده نموده و با ارسال فرم ، اطلاع از این قوانین را تأیید نمایید.

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings