ادارات ، رستوران ها ، مدارس و سینما ها

کاربری ها

امکان استفاده از طرح ها ، رنگ ها و شکل های متنوع در کانال های پارچه ای Prihoda ، می تواند کلیه خواسته های ظاهری و زیبایی مشتریان را تامین نماید . کانال های پارچه ای که بصورت دقیق طراحی و ساخته و اصولی نصب می شوند ، به قسمتی مهم و زیبا از طراحی و فضای داخلی محیط تبدیل می گردند. انتشار و توزیع هوا از کانالهای پارچه ای نتایج بهتری نسبت به دریچه های فلزی دارند و با وجود این عملکرد ، کانالهای پارچه ای با هزینه بسیار کمتری در دسترس است. برخلاف کانالهای فلزی که غالباً در زیر سقف ها نصب می شوند ، کانالهای پارچه ای در فضای داخلی محیط اجرا می شوند و هوا را بصورت خطی و یکنواخت و در سرتاسر محیط توزیع می کنند. تجربه نشان داده است که کارمندان در اداراتی که هوا از طریق کانالهای پارچه ای توزیع می شود بسیار راحت تر هستند.

Dexia Bank, Siemens, Deutsche Bundesbank, BBC Studio, školy (Whitmore Harrow, Eastwood Glasgow, Queen Mary University London),  Art Gallery Libanon, kostely/mešity (Cowboy Church Texas, Masjid seksyen 7 Shah Alam, Mosque Istanbul), restaurace (Starbucks Prague,  Mounai Beirut, Kuib Sinaia, GreenHoff Moscow, Twycross Atherstone, Taverne Windows Lommel,  The Pub Brno, …)

با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings