نصب و اجرا

نصب سریع و آسان

مدل های نصب

برای هر شرایط و محیطی یک راه حل ویژه و مناسب را به شما ارائه می دهیم. تیمی شایسته از کارمندان ما ، همه چیز را در مدرنترین اتاقهای آزمایش مورد بررسی قرار می دهند. ما تمام پروژه های خود را بصورت سفارشی بررسی و ارائه می نماییم و خوشحال خواهیم شد که بتوانیم تمام نیازها یا درخواست های شما برای تجهیزات یا موضوعاتی که در اینجا ذکر نشده است را تامین نماییم.

1

نصب کانال گرد بر روی سیم بکسل ، بهمراه قلاب و بصورت تک ساپورت (دیگر تجهیزات: D,F,K,M)

2

نصب کانال گرد بر روی سیم بکسل ، بهمراه قلاب و بصورت دو ساپورت (دیگر تجهیزات: D,F,K,M)

3

نصب کانال گرد بر روی پروفیل که به سقف نصب می شود (دیگر تجهیزات: A, B, C, G, J, H, L)

4

نصب کانال گرد بر روی پروفیل که به سقف و بصورت دو ساپورت نصب می شود (دیگر تجهیزات: B, C, G)

5

نصب کانال گرد بر روی پروفیل و بصورت تک ساپورت آویز ( دیگر تجهیزات: A, B, C, G, I, D, E, F, K, L, M)

6

نصب کانال گرد بر روی پروفیل و بصورت دو ساپورت یا ساپورت از طریق کمان آلومینیوم آویز ( دیگر تجهیزات: A, B, C, G, I, D, E, F, K, L, M, N)

7

کشش در سطح مقطح – می تواند به مدل های دیگر نصب اضافه شود (دیگر تجهیزات: D, F, H)

8

نصب کانال نیم دایره بر روی پروفیل که به سقف نصب می شود (دیگر تجهیزات: A – همیشه سطح مقطع مثلثی , B, C, G, L, H, J)

9

نصب کانال نیم دایره بر روی پروفیل و بصورت دو ساپورت آویز و پروفیل های عرضی (دیگر تجهیزات: A, D, E, F, K, L, M)

10

نصب کانال چهارگوش بر روی پروفیل که به سقف نصب می شود (دیگر تجهیزات: A, L)

11

نصب کانال چهارگوش بر روی پروفیل و ساپورت آویز (دیگر تجهیزات: A, E, K, L, M)


تجهیزات نصب

قلاب

پروفیل آلومینیوم

سیم بکسل با روکش پلاستیکی و تجهیزات نصب گالوانیزه

A - نوار حائل

B - پروفیل پلاستیکی

C - پروفیل آلومینیوم و ساپورتهای آویز

D - سیم بکسل با روکش پلاستیکی و تجهیزات نصب گالوانیزه

F - سیم بکسل با روکش پلاستیکی و تجهیزات نصب استیل

E - پیچ ساپورت

اتصال دهنده های پروفیل

G - پروفیل استیل

H - کشش در سطح مقطع

I - پروفیل آلومینیوم تقویت شده

J - نوار VELCRO

K - زنجیر گالوانیزه

L - پیچ کششی در پروفیل

M - سیم های آویز - قسمت بالا

M - سیم های آویز - قسمت پایین

N - ساپورت کمانی پروفیل ها

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings