Yêu cầu

Prihoda

Sản phẩm của chúng tôi luôn được sản xuất theo đơn đặt hàng và yêu cầu đặc điểm kỹ thuật của nhiều chi tiết. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một hệ thống hoạt động xuất sắc, đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng. Sản phẩm của chúng tôi tồn tại trong hàng trăm biến thể và việc lựa chọn đúng chỉ có thể phối hợp với khách hàng của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, chúng tôi muốn trì hoãn việc báo giá nhưng dữ liệu đầu vào chính xác sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho người dùng sản phẩm. Vui lòng điền vào càng nhiều dữ liệu có thể càng tốt. Trong trường hợp đầu vào không đầy đủ, chúng tôi sẽ chọn một giải pháp theo kinh nghiệm của chúng tôi.

Nếu bạn không thể điền vào tất cả các trường bắt buộc, vui lòng chuyển đến biểu mẫu đơn giản TẠI ĐÂY và chúng tôi s liên hệ với bạn.

Điền vào mẫu và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn

Maximum file size: 20MB

Captcha

Khi hoàn thành yêu cầu / đơn đặt hàng hoặc biểu mẫu liên hệ, bạn cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân của bạn. Bảo vệ dữ liệu cá nhân rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi xử lý dữ liệu theo Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng về bảo vệ con người liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu hoặc GDPR). Bạn có thể tìm thấy các quy tắc của chúng tôi về việc xử lý dữ liệu cá nhân tại đây. Bằng cách gửi biểu mẫu, bạn xác nhận rằng bạn đã được thông báo về các quy tắc của chúng tôi.