انبار مواد غذایی و سردخانه ها

کاربری ها

در سردخانه های بزرگ ، کانال های پارچه ای Prihoda با توزیع یکنواخت هوا موجب اطمینان از ثبات دمای محصولات و مناطق تحت پوشش کانال می شوند. در مکان های تولیدی با دمای پایین که تعداد زیادی از افراد فعالیت می کنند ، سرعت یا جریان بالای هوا یکی از دلایل اصلی نارضایتی افراد می باشد که ممکن است باعث بیماری یا کاهش راندمان آنها شود. کانال های پارچه ای بدون ایجاد کوران ، هوای سرد را توزیع کرده و محیطی را با جریان ملایم و یکنواخت هوا و مناسب برای کار نفرات ایجاد می کنند.

Amazon, IKEA, Rewe, Edeka, Billa, Logimea, Busung, Halla, Thematec, SamWon, HwaDo, Johnson Controls, Unicoop, Mega Home, Sanacorp, Zott, Danone, Orrero, Kraft Food, Dr. Oetker, LU, Kelloggs, Ferrero, Nestle, Coca-Cola, PepsiCo, Edita, Lotte Confectionery, Unilever, Engro Foods, ...

با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings