آشپزخانه ها

کاربری ها

فضا در آشپزخانه ها معمولاً بسیار کم است و وجود بار شدید گرمایش و بخار نیازمند تهویه مناسب و بیشتر هوا می باشد. کانال های پارچه ای Prihoda حجم بالایی از هوا را به طور یکنواخت و بدون ایجاد کوران در این محیط ها پخش و توزیع می کند. پارچه مورد استفاده در برابر بخار و جریان هوای گرم مقاوم و نگهداری آن بسیار سریع و آسان است. نسبت به کانالهای استیل ، کانالهای پارچه ای هزینه های خرید ، نصب و نگهداری به مراتب کمتری را شامل می شوند و به دلیل آنتی باکتریال و قابل شستشو بودن ، کلیه استانداردها و خواسته های بهداشتی را تامین می نمایند.

با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings