نرم افزار طراحی Prihoda Air Tailor

PRIHODA

نرم افزاری برای ارائه پیشنهاد با جزئیات کامل

با استفاده از نرم افزار طراحی Air Tailor می توانیم سریع و دقیق حتی پیچیده ترین کانال های پارچه ای را بهمراه جزئیاتی که برای پیشنهادات و تولیدات ضروری است ، طراحی نماییم. برنامه نویسان ما بطور مداوم روی ارتقاء و بهبود آن می کوشند. این نرم افزار کلیه محاسبات مربوط به افت فشار ، سرعت جریان هوا ، مشخصات عناصر توزیع و پخش هوا و محاسبات میزان لرزش و نویز کانال ها را در بر می گیرد. همچنین امکان ارائه طرح ها و نقشه های دو بعدی و سه بعدی جهت بررسی مکانی و فضایی کانال را میسر می سازد.

نرم افزار Air Tailor:

چگونگی طراحی با استفاده از نرم افزار Air Tailor را مشاهده نمایید

آنچه نیاز داریم

اطلاعات لازم برای پیشنهادات دقیق و مناسب

طرح یا نقشه مکانی
کاربری محیط
میزان جریان یا دبی هوا
فشار استاتیک
دمای محیط
دمای هوای ورودی به کانال
اندازه دهانه خروجی دستگاه یا کانال فلزی و نوع اتصال به آن
میزان سرعت جریان هوا مورد نیاز برای مناطق کاری
الزامات آتش سوزی ، بهداشتی و غیره
رنگ یا چاپ مورد نیاز
آنچه خواهید داشت

خروجی نرم افزار Air Tailor

ترسیم دقیق سیستم کانال پارچه ای بهمراه کلیه ابعاد و دهانه های انشعاب یا خروجی
نوع پارچه و مشخصات آن
مدل نصب و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرا
نحوه توزیع و پخش هوا
پیشنهاد قیمت
الگوی جریان هوا
پارامترهای نویز
جزئیات فشار در سیستم
Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings