محیط های صنعتی

کاربری ها

صنایع شیمیایی، نساجی، الکترونیک

سیستم کانال های پارچه ای پخش و توزیع هوا یک راه حلی عالی برای همه محیط های صنعتی محسوب می شود. این سیستم امکان توزیع جریان هوا بصورت یکنواخت و سرعت پایین یا پخش و پرتاب جریان هوا بصورت مستقیم و با شدت بالا را بر اساس نیاز خریدار و کاربری محیط و با هزینه ای کم نظیر ، فراهم می کند. همچنین این سیستم بیش از 100 نوع روش عملی برای نصب و ساپورت گیری کانال را که بتواند با هر نوع سازه یا سقفی همخوانی داشته باشد ، در اختیار شما قرار می دهد. در محیط هایی با آلودگی بالا ، استفاده از منافذی با قطر های بزرگ جهت پخش و انتشار هوا پیشنهاد می شود.

EsteeLauder, Merck Boehringer, Novartis, BASF, Astra Zeneca, Procter & Gamble, L‘OREAL, Avon, Foxconn, Delphi, Sharp, Siemens, Grundig, Philips, Sony, Bosch, Honeywell, Skoda Auto,            PSA Peugeot, Audi AG, FaberCastel, Kimberley Clark, VW, BMW, Airbus, Daimler-Chrysler, Michelin, Ferrari, Schneider Electric, Continental, Bayer, Jabil, FIAT,..

با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings