فروشگاه ها و سوپر مارکت ها

کاربری ها

در فروشگاه های بزرگ می توانیم جریان هوا را از طریق منافذ لیزری یا نازل های پارچه ای ، هرکدام که برای محیط مناسبتر باشد ، توزیع نماییم. تجربه نشان می دهد ، کانال های پارچه ای الگوی هوای به مراتب بهتر و یکنواخت تری را نسبت به سیستم های فلزی ارائه داده و در عین حال موجب کاهش هزینه ها می شود. بازه متنوعی از رنگ ها ، طراحی زیبا را برای کانال امکان پذیر ساخته و قابلیت ضد اشتعال پارچه ها ، مطابق با کلیه استانداردهای جهانی می باشد.

NIKE, Auchan, Decathlon, IKEA, Amazon, Sparkasse, Kaufland, Baumax, Walmart, Carrefour, Intermarche, Europa park, Home Pro, Tesco, show rooms Citroen, Seat, Audi, Kia,... 

با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید

Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings