Livsmedelsbutiker, produktionsområden med låg temperatur

REFERENSER

I stora kylaffärer tillhandahåller Příhoda textildon luuftdistributionssystem jämn luftfördelning, vilket säkerställer upprätthållande av stabila produkttemperaturer och temperaturzoner. I produktionszoner med stora mängder människor som arbetar vid låga temperaturer är hög lufthastighet en viktig orsak till obehag och kan orsaka högre sjukdom eller frånvaro. Textilkanaler och textildon sprider kall luft utan att orsaka drag och skapar bekväma miljöer med låg hastighet för arbetarna.

Amazon, IKEA, Rewe, Edeka, Billa, Logimea, Busung, Halla, Thematec, SamWon, HwaDo, Johnson Controls, Unicoop, Mega Home, Sanacorp, Zott, Danone, Orrero, Kraft Food, Dr. Oetker, LU, Kelloggs, Ferrero, Nestle, Coca-Cola, PepsiCo, Edita, Lotte Confectionery, Unilever, Engro Foods, ...

Hitta din lokala återförsäljare