Cửa hàng thực phẩm, khu vực sản xuất nhiệt độ thấp

THAM KHẢO

Trong các kho lạnh lớn, hệ thống phân phối ống gió vải Prihoda giúp phân phối không khí đồng đều, đảm bảo duy trì nhiệt độ sản phẩm và vùng nhiệt độ ổn định. Tại các khu sản xuất có đông người làm việc trong điều kiện nhiệt độ thấp, vận tốc không khí cao sẽ là nguyên nhân chính gây khó chịu và có thể khiến tỷ lệ ốm đau hoặc vắng mặt cao hơn. Các ống gió và bộ khuếch tán bằng vải phân tán không khí lạnh mà không gây gió lùa, đồng thời tạo ra môi trường thoải mái, tốc độ thấp cho công nhân.

Amazon, IKEA, Rewe, Edeka, Billa, Logimea, Busung, Halla, Thematec, SamWon, HwaDo, Johnson Controls, Unicoop, Mega Home, Sanacorp, Zott, Danone, Orrero, Kraft Food, Dr. Oetker, LU, Kelloggs, Ferrero, Nestle, Coca-Cola, PepsiCo, Edita, Lotte Confectionery, Unilever, Engro Foods, ...

Tìm đại lý địa phương của bạn