HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HOẠT ĐÌNH

THƯ VIỆN VIDEO

LẮP ĐẶT 1

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo đơn, móc, dây cố định trên móc treo dây.

LẮP ĐẶT 2

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo đôi, móc, dây cố định trên móc treo dây.

LẮP ĐẶT 3B

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo đơn, móc, thanh định hình bằng nhựa cố định trực tiếp lên trần nhà.

LẮP ĐẶT 3AB

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo đơn, dải mở rộng, các thanh định hình bằng nhựa được cố định trực tiếp vào trần nhà.

LẮP ĐẶT 3AL

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo đơn, dải mở rộng, các thanh định hình bằng nhôm được cố định trực tiếp vào trần nhà, bộ căng trong các thanh định hình.

LẮP ĐẶT 3ACL

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo đơn, dải mở rộng, các thanh định hình bằng nhôm được cố định vào trần nhà bằng móc nhôm hình chữ C, bộ căng trong thanh định hình.

LẮP ĐẶT 3A

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo đơn, dải mở rộng, các thanh định hình bằng nhôm được cố định trực tiếp vào trần nhà, bộ căng ở đầu cuối. Đối với đường kính <= 450 mm.

LẮP ĐẶT 3A

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo đơn, dải mở rộng, các thanh định hình bằng nhôm được cố định trực tiếp vào trần nhà, bộ căng ở đầu cuối. Đối với đường kính > 450 mm.

LẮP ĐẶT 4+7

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo kép, các thanh định hình nhôm được cố định trực tiếp vào trần nhà, móc treo, bộ căng ở đầu cuối.

LẮP ĐẶT 4+7H

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo kép, các thanh định hình nhôm được cố định trực tiếp vào trần nhà, móc treo, bộ căng ở đầu cuối.

LẮP ĐẶT 5A

Ống tròn & bộ khuếch tán, treo đơn, dải mở rộng, các thanh nhôm định hình treo dưới trần nhà bằng móc dây treo.

LẮP ĐẶT 5AEL + VÒNG CUNG

Ống tròn & bộ khuếch tán, treo đơn, dải mở rộng, các thanh nhôm định hình treo dưới trần bằng thanh ren, bộ căng trong thanh định hình.

LẮP ĐẶT 5AEL

Ống tròn & bộ khuếch tán, treo đơn, dải mở rộng, các thanh nhôm định hình được treo dưới trần nhà bằng móc dây treo, bộ căng trong thanh định hình.

LẮP ĐẶT 5AIL

Ống tròn & bộ khuếch tán, treo đơn, dải mở rộng, các thanh nhôm định hình treo dưới trần bằng thanh ren, bộ căng trong thanh định hình.

LẮP ĐẶT 6A

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo đôi, dải mở rộng, các thanh nhôm định hình.

LẮP ĐẶT 6AL

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo đôi, dải mở rộng, các thanh nhôm định hình.

LẮP ĐẶT 6AN

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo kép, dải mở rộng, các thanh nhôm định hình được treo trên các móc treo hình cung.

LẮP ĐẶT 6ALN

Ống tròn & bộ khuếch tán, hệ thống treo kép, dải mở rộng, các thanh nhôm định hình được treo trên các móc treo hình cung.

LẮP ĐẶT 8A

Ống gió & bộ khuếch tán hình bán nguyệt, hệ thống treo kép, dải mở rộng, các thanh nhôm định hình được cố định trực tiếp vào trần nhà, bộ căng trong thanh định hình.

LẮP ĐẶT 8AL

Ống gió & bộ khuếch tán hình bán nguyệt, hệ thống treo kép, dải mở rộng, các thanh nhôm định hình được cố định trực tiếp vào trần nhà, bộ căng trong thanh định hình.

LẮP ĐẶT 8AL  - THIẾT KẾ VĂN PHÒNG

Ống gió & bộ khuếch tán hình bán nguyệt, hệ thống treo kép, dải mở rộng, các thanh nhôm định hình được cố định trực tiếp vào trần nhà, bộ căng trong thanh định hình.

LẮP ĐẶT 8AL VỚI 2 VÒNG CUNG

Ống gió & bộ khuếch tán hình bán nguyệt với hai vòng cung, hệ thống treo kép, dải mở rộng, các thanh nhôm định hình được cố định trực tiếp vào trần nhà, bộ căng trong thanh định hình.

LẮP ĐẶT 8AC

Ống gió & bộ khuếch tán hình bán nguyệt, hệ thống treo kép, dải mở rộng, các thanh định hình nhôm được cố định vào trần nhà bằng móc nhôm.

LẮP ĐẶT 8ACL

Ống gió & bộ khuếch tán hình bán nguyệt, hệ thống treo kép, dải mở rộng, các thanh định hình nhôm được cố định vào trần nhà bằng móc nhôm, bộ căng trong thanh định hình.

LẮP ĐẶT 8ACL – THIẾT KẾ VĂN PHÒNG

Ống gió & bộ khuếch tán hình bán nguyệt, hệ thống treo kép, dải mở rộng, các thanh định hình nhôm được cố định vào trần nhà bằng móc nhôm, bộ căng trong thanh định hình.

LẮP ĐẶT 8A + 7H

Ống gió & bộ khuếch tán hình bán nguyệt, hệ thống treo kép, dải mở rộng, các thanh định hình bằng nhôm được cố định trực tiếp vào trần nhà, bộ căng ở đầu cuối.

LẮP ĐẶT 9AL

Ống gió & bộ khuếch tán hình bán nguyệt, hệ thống treo kép, dải mở rộng,các thanh nhôm định hình được treo dưới trần nhà bằng móc treo dây, thanh ngang, bộ căng ở đầu cuối.

LẮP ĐẶT 11AL

Ống gió và bộ khuếch tán vuông

Ống dẫn áp suất âm (Trích xuất)

CÁC LOẠI KẾT NỐI

GỠ CÁC VÒNG GIA CỐ

GỠ CÁC VÒNG CUNG