Animirana uputstva za montažu

VIDEO GALERIJA

MONTAŽA 1

Okrugli kanal & difuzor, jednostruko vešanje, kuke, žica fiksirana na kukama.

MONTAŽA 2

Okrugli kanal & difuzor, dvostruko vešanje, kuke, žica fiksirana na kukama.

MONTAŽA 3B

Okrugli kanal & difuzor, jednostruko vešanje, kuke, plastični profili pričvršćeni direktno na plafon.

MONTAŽA 3AB

Okrugli kanal & difuzor, jednostruko vešanje, proširena traka, plastični profili pričvršćeni direktno na plafon.

MONTAŽA 3AL

Okrugli kanal & difuzor, jednostruko vešanje, proširena traka, aluminijski profili pričvršćeni direktno na plafon, zatezači u profilima.

MONTAŽA 3ACL

Okrugli kanal & difuzor, jednostruko vešanje, proširena traka, aluminijski profili pričvršćeni na plafon aluminijskim vešalicama u obliku slova C, zatezači u profilima.

MONTAŽA 3A

Okrugli kanal & difuzor, jednostruko vešanje, proširena traka, aluminijski profili pričvršćeni direktno na plafon, zatezači u praznom kraju. Za prečnike <= 450 mm.

MONTAŽA 3A

Okrugli kanal & difuzor, jednostruko vešanje, proširena traka, aluminijski profili pričvršćeni direktno na plafon, zatezači u praznom kraju. Za prečnike > 450 mm.

MONTAŽA 4 + 7

Okrugli kanal & difuzor, dvostruko vešanje, aluminijski profili pričvršćeni direktno na plafon, kuke, zatezači u praznom kraju.

MONTAŽA 4 + 7H

Okrugli kanal & difuzor, dvostruko vešanje, aluminijski profili pričvršćeni direktno na plafon, kuke, zatezači u praznom kraju.

MONTAŽA 5A

Okrugli kanal & difuzor, jednostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili vise pod plafonom na žičanim vešalicama.

MONTAŽA 5AEL + luk

Okrugli kanal & difuzor, jednostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili vise pod plafonom pomoću navojnih šipki, zatezači u profilima.

MONTAŽA 5AEL

Okrugli kanal & difuzor, jednostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili vise pod plafonom žičanim vešalicama, zatezači u profilima.

MONTAŽA 5AIL

Okrugli kanal & difuzor, jednostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili vise pod plafonom pomoću navojnih šipki, zatezači u profilima.

MONTAŽA 6A

Okrugli kanal & difuzor, dvostruko vešanje, uvećana traka, aluminijumski profili.

MONTAŽA 6AL

Okrugli kanal & difuzor, dvostruko vešanje, uvećana traka, aluminijumski profili.

MONTAŽA 6AN

Okrugli kanal & difuzor, dvostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili okačeni na kuke na lučnom profilu.

MONTAŽA 6ALN

Okrugli kanal & difuzor, dvostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili okačeni na kuke na lučnom profilu.

MONTAŽA 8A

Polukružni kanal & difuzor, dvostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili pričvršćeni direktno na plafon, zatezači u profilima.

MONTAŽA 8AL

Polukružni kanal & difuzor, dvostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili direktno pričvršćeni na plafon, zatezači u profilima.

MONTAŽA 8AL  - KANCELARIJSKI DIZAJN

Polukružni kanal & difuzor, dvostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili direktno pričvršćeni na plafon, zatezači u profilima.

MONTAŽA 8AL SA DVA LUKA

Polukružni kanal & difuzor sa dva luka, dvostrukim vešanjem, uvećanom trakom, aluminijumskim profilima direktno pričvršćenim na plafon, zatezači u profilima.

MONTAŽA 8AC

Polukružni kanal & difuzor, dvostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili pričvršćeni za plafon aluminijskim vješalicama.

MONTAŽA 8ACL

Polukružni kanal & difuzor, dvostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili pričvršćeni za plafon aluminijskim visećim trakama, zatezači u profilima.

MONTAŽA 8ACL - KANCELARIJSKI DIZAJN

Polukružni kanal & difuzor, dvostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili pričvršćeni za plafon aluminijskim visećim trakama, zatezači u profilima.

MONTAŽA 8A + 7H

Polukružni kanal & difuzor, dvostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili pričvršćeni direktno na plafon, zatezač u praznom kraju.

MONTAŽA 9AL

Polukružni kanal & difuzor, dvostruko vešanje, uvećana traka, aluminijski profili visi pod plafonom žičanim kukama, ukrštenim šipkama, zatezači u praznom kraju.

MONTAŽA 11AL

Kvadratni kanal & difuzor
Kanal negativnog pritiska

VRSTE VEZA

DEMONTAŽA GUMA

DEMONTAŽA LUKOVA