Prihoda Air Tailor

Prihoda

Phần mềm đề xuất chi tiết

Sử dụng phần mềm thiết kế Air Tailor của riêng mình, chúng tôi có thể thiết kế nhanh chóng và chính xác ngay cả những hệ thống dệt may toàn diện nhất, bao gồm tất cả các chi tiết cần thiết cho việc cung cấp và sản xuất nhất định. Các lập trình viên của chúng tôi đang liên tục làm việc để cải tiến nó. Nó bao gồm các tính toán tổn thất áp suất và tốc độ dòng không khí , thông số kỹ thuật của tất cả các yếu tố phân phối và tính toán mức độ tiếng ồn của chúng. Các kết quả được cung cấp bằng đồ họa dưới dạng phép chiếu không gian.

PHẦN MỀM AIR TAILOR:

Xem cách thiết kế được thực hiện bằng phần mềm Air Tailor của chúng tôi

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI CẦN

Đầu vào cần thiết cho các đề xuất chính xác

Bản vẽ / phác thảo phòng
Các loại sử dụng
Lưu lượng
Cột áp quá cao
Nhiệt độ phòng
Nhiệt độ không khí vào
Kích thước và loại kết nối
Yêu cầu về tốc độ trong vùng hoạt động
Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh và các yêu cầu đặc biệt khác
Yêu cầu về màu sắc và in ấn
NHỮNG GÌ BẠN NHẬN ĐƯỢC

Đầu ra Air Tailor

Bản vẽ chi tiết của hệ thống dệt, bao gồm tất cả các kích thước và chiều cao điểm
Loại vải và đặc điểm kỹ thuật
Kiểu lắp đặt, bao gồm danh sách vật liệu lắp ráp tương ứng
Loại phân phối
Chào giá
Hình ảnh lưu lượng
Thông số độ ồn
Mối quan hệ áp suất trong hệ thống