Ứng dụng

BỘ KHUẾCH TÁN DỆT

Ống gió vải đến mọi công trình

Ống gió vải của chúng tôi được lắp đặt trong các tòa nhà khác nhau của khu vực công cộng, công nghiệp và thương mại. Chúng tôi đánh giá cao tất cả các khách hàng của chúng tôi. Mọi dự án dù lớn hay nhỏ đều quan trọng đối với chúng tôi.

70.000+
đơn hàng đã thực hiện
10.000.000+ m²
bộ khuếch tán được may
70+
quốc gia mà chúng tôi xuất khẩu sản phẩm của mình

Liên hệ với nhà phân phối của bạn