Animirana uputstva za montiranje

VIDEOGALERIJA

UGRADNJA 1

Okrugli kanal i difuzor, jednostruko vješanje, kuke, žica pričvršćena na žičane vješalice.

UGRADNJA 2

Okrugli kanal i difuzor, dvostruko vješanje, kuke, žica učvršćena na žičanim vješalicama.

UGRADNJA 3B

Okrugli kanal i difuzor, jednostruko vješanje, kuke, plastični profili pričvršćeni direktno na strop.

UGRADNJA 3AB

Okrugli kanal i difuzor, jednostruko vješanje, povećana traka, plastični profili pričvršćeni direktno na strop.

UGRADNJA 3AL

Okrugli kanal i difuzor, jednostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili pričvršćeni direktno na strop, zatezači u profilima.

UGRADNJA 3ACL

Okrugli kanal i difuzor, jednostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili pričvršćeni na strop aluminijskim vješalicama u obliku slova C, zatezačima u profilima.

UGRADNJA 3A

Okrugli kanal i difuzor, jednostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili pričvršćeni direktno na strop, zatezač u praznom kraju. Za promjere <= 450 mm.

UGRADNJA 3A

Okrugli kanal i difuzor, jednostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili pričvršćeni direktno na strop, zatezač u praznom kraju. Za promjere > 450 mm.

UGRADNJA 4 + 7

Okrugli kanal i difuzor, dvostruko vješanje, aluminijski profili pričvršćeni direktno na strop, kuke, zatezač u praznom kraju.

UGRADNJA 4 + 7H

Okrugli kanal i difuzor, dvostruko vješanje, aluminijski profili pričvršćeni direktno na strop, kuke, zatezač u praznom kraju.

UGRADNJA 5A

Okrugli kanal i difuzor, jednostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili visi pod stropom žičanim vješalicama.

UGRADNJA 5AEL + ARCH

Okrugli kanal i difuzor, jednostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili visi ispod stropa pomoću navojnih šipki, zatezači u profilima.

UGRADNJA 5AEL

Okrugli kanal i difuzor, jednostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili visi pod stropom žičanim vješalicama, zatezačima u profilima.

UGRADNJA 5AIL

Okrugli kanal i difuzor, jednostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili visi ispod stropa pomoću navojnih šipki, zatezači u profilima.

UGRADNJA 6A

Okrugli kanal i difuzor, dvostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili.

UGRADNJA 6AL

Okrugli kanal i difuzor, dvostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili.

UGRADNJA 6AN

Okrugli kanal i difuzor, dvostruko vješanje, proširena traka, aluminijski profili ovješeni na lukovima profila luka.

UGRADNJA 6ALN

Okrugli kanal i difuzor, dvostruko vješanje, proširena traka, aluminijski profili ovješeni na lukovima profila luka.

UGRADNJA 8A

Polukružni kanal i difuzor, dvostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili pričvršćeni direktno na strop, zatezači u profilima.

UGRADNJA 8AL

Polukružni kanal i difuzor, dvostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili pričvršćeni direktno na strop, zatezači u profilima.

UGRADNJA 8AL - UREDNI DIZAJ

Polukružni kanal i difuzor, dvostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili pričvršćeni direktno na strop, zatezači u profilima.

UGRADNJA 8AL SA DVA ARCHA

Polukružni kanal i difuzor s dva luka, sa dvostrukim vješanjem, uvećanom trakom, aluminijskim profilima pričvršćenim direktno na strop, zatezačima u profilima.

UGRADNJA 8AC

Polukružni kanal i difuzor, dvostruko vješanje, proširena traka, aluminijski profili pričvršćeni za strop aluminijskim vješalicama.

UGRADNJA 8ACL

Polukružni kanal i difuzor, dvostruko vješanje, proširena traka, aluminijski profili pričvršćeni na strop aluminijskim vješalicama, zatezačima u profilima.

UGRADNJA 8ACL - DIZAJN ZA URED

Polukružni kanal i difuzor, dvostruko vješanje, proširena traka, aluminijski profili pričvršćeni na strop aluminijskim vješalicama, zatezačima u profilima.

UGRADNJA 8A + 7H

Polukružni kanal i difuzor, dvostruko vješanje, povećana traka, aluminijski profili pričvršćeni direktno na strop, zatezač u praznom kraju.

UGRADNJA 9AL

Polukružni kanal i difuzor, dvostruko vješanje, proširena traka, aluminijski profili visi pod stropom žičanim vješalicama, prečicama, zatezačem u praznom kraju.

UGRADNJA 11AL

Kvadratni kanal i difuzor

Negativni pritisak (ekstrakt) kanala

VRSTE VEZA

DEINSTALACIJA GUMA

DEINSTALACIJA ARCS