Animerade monteringsinstruktioner

Videogalleri

Installation 1

Rund kanal & textildon, enkel upphängning, krok, vajer.

Installation 2

Rund kanal & textildon, dubbla upphängning, krok, dubbla vajer.

Installation 3B

Rund kanal & textildon, enkel upphängning, vajer, plastprofil dikt tak.

Installation 3AB

Rund kanal & textildon, enkel upphängning, vajer, plastprofil dikt tak.

Installation 3AL

Rund kanal & textildon, enkel upphängning, aluminiumskena dikt tak.

Installation 3ACL

Rund kanal & textildon, enkel upphängning, aluminiumskena dikt tak av C-formade aluminiumhängare.

Installation 3A

Rund kanal & textildon, enkel upphängning, aluminiumskena dikt tak, vajer i gavel. För diametrar <= 450 mm.

Installation 3A

Rund kanal & textildon, enkel upphängning, aluminiumskena dikt tak, vajer i gavel. För diametrar> 450 mm.

Installation 4 + 7

Rund kanal & textildon, dubbla upphängning, aluminiumskena dikt tak, vajer i gavel.

Installation 4 + 7H

Rund kanal & textildon, dubbla upphängning, aluminiumskena dikt tak, vajer i gavel.

Installation 5A

Rund kanal & textildon, enkelupphängning, nedpendlad aluminiumskena.

INSTALLATION 5AEL + VAJER

Rund kanal & textildon, enkelupphängning, nedpendlad aluminiumskena, vajer i gavel.

Installation 5AEL

Rund kanal & textildon, enkelupphängning, nedpendlad aluminiumskena, vajer i gavel.

Installation 5AIL

Rund kanal & textildon, enkelupphängning, nedpendlad aluminiumskena, vajer i gavel.

Installation 6A

Rund kanal & textildon, dubbelupphängning, förstorad remsa, aluminiumprofiler.

Installation 6AL

Rund kanal & textildon, dubbelupphängning, förstorad remsa, aluminiumprofiler.

Installation 6AN

Rund kanal & textildon, dubbelupphängning, aluminiumskena upphängd på gajar.

Installation 6ALN

Rund kanal & textildon, dubbelupphängning, aluminiumskena upphängd på gajar.

Installation 8A

Halvrund kanal & textildon, dubbelupphängning, aluminiumskena dikt tak, vajer i gavel.

Installation 8AL

Halvrund kanal & textildon, dubbelupphängning, aluminiumskena dikt tak, vajer i gavel.

INSTALLATION 8AL - KONTORSDESIGN

Halvrund kanal & textildon, dubbelupphängning, aluminiumskena dikt tak, vajer i gavel.

INSTALLATION 8AL MED TVÅ GALJAR

Halvrund kanal & textildon med två galjar, dubbel upphängning, aluminiumskena dikt tak.

Installation 8AC

Halvrund kanal & textildon, dubbelupphängning, aluminiumskena dikt tak, vajer i gavel.

Installation 8ACL

Halvrund kanal & textildon, dubbelupphängning, aluminiumskena dikt tak, vajer i gavel.

INSTALLATION 8ACL - KONTORSDESIGN

Halvrund kanal & textildon, dubbelupphängning, aluminiumskena dikt tak, vajer i gavel.

Installation 8A + 7H

Halvrund kanal & textildon, dubbelupphängning, aluminiumskena dikt tak, vajer i gavel.

Installation 9AL

Halvrund kanal & textildon, dubbelupphängning, nedpendlad aluminiumskena, vajer i gavel.

Installation 11AL

Kvadratisk kanal&don

Negativt tryck (Frånluft) kanal

TYPER AV ANSLUTNINGAR

AVINSTALLATION AV RINGAR

AVINSTALLATION AV GAJAR