Lắp đặt tạm thời

THAM KHẢO

Những lợi ích của việc sử dụng hệ thống phân phối và ống gió vải Prihoda để làm mát hoặc sưởi ấm cho các lều quy mô lớn hoặc các cấu trúc tạm thời khác là điều hiển nhiên. Cấu trúc mái có trọng lượng nhẹ có thể dễ dàng hỗ trợ ống gió vải và bộ khuếch tán có trọng lượng từ 100 đến 400 g/m². Quá trình lắp đặt diễn ra rất nhanh chóng, sử dụng các dây và móc hỗ trợ được cung cấp như một phần của hệ thống. Vật liệu chất lượng hàng đầu cho phép sử dụng nhiều lần. Làm mát hoặc sưởi ấm bằng cách sử dụng AHU lớn và Ống gió vải khuếch tán dọc theo cấu trúc, tiết kiệm hơn nhiều so với việc chỉ thổi không khí vào không gian. Cụ thể với hệ thống sưởi, không khí nóng tăng lên nhanh chóng tạo ra vùng nhiệt độ cao cao trên trần nhà và thất thoát nhiệt rất lớn. Khi làm mát, với không khí khuếch tán qua dòng không khí cường độ cao của ống gió vải gây ra các luồng gió cát cục bộ; trong khi những nơi khác phát triển các khu vực không đủ làm mát. Cả hai trường hợp đều được giải quyết thành công nhờ hệ thống phân phối ống gió vải được thiết kế phù hợp.

Olympic Games Athens 2004, Turin 2006, Sochi 2014, World Cup in football - Russia 2018, field hospitals and army tents, BMW - Formula 1, Economic Forum Petersburg,...

Tìm đại lý địa phương của bạn