Cắm vào revit

Nhà sản xuất mẫu Prihoda

Chúng tôi đã tạo ra mô hình Prihoda cắm vào. Trong Revit, bạn có thể sử dụng nó để thiết kế hệ thống ống gió vải. Các tệp Revit có thể được xuất sang phần mềm AirTailor của chúng tôi, nơi bạn có thể hoàn thiện thiết kế bằng cách điều chỉnh kích thước, chỉ định các kiểu phân phối khí, thêm vật liệu lắp và các chi tiết khác. Thiết kế xong có thể tải lên lại bản vẽ Revit.

Cắm vào revit

Cắm vào revit

PRIHODA MODEL MAKER

PRIHODA MODEL FAMILIES