Công cụ thiết kế

PHẦN MỀM THIẾT KẾ

Định nghĩa phân phối không khí đến từng chi tiết nhỏ nhất

Các đề xuất về hệ thống phân phối không khí vải dựa trên các nguyên tắc vật lý giống như các đề xuất về ống dẫn làm bằng bất kỳ vật liệu nào khác. Các nhà thiết kế sử dụng các quan hệ toán học và tốc độ dòng chảy giống nhau. Tổn thất áp suất cục bộ của một số bộ phận có thể khác biệt đáng kể so với ống dẫn làm bằng vật liệu cứng. Đặc điểm kỹ thuật của họ là trách nhiệm của nhà sản xuất. Sự khác biệt lớn duy nhất trong các đề xuất là sự cần thiết phải ngăn chặn các khu vực có áp suất âm, cái gọi là dòng chảy đuôi và điều chỉnh sự không đồng đều có thể có của các dòng thông gió. Đây không phải là một vấn đề lớn trong ống dẫn cứng, tuy nhiên, khi nói đến vải, rung động có thể xảy ra. Phần mềm Air Tailor định vị các vị trí rủi ro tương ứng trong tất cả các dây chuyền phân phối, mặc dù việc đánh giá một số tác động đặc biệt phụ thuộc vào kinh nghiệm của những người sữ dụng nhất định. Kỹ thuật viên của Příhoda, s.r.o. kiểm tra từng hệ thống riêng lẻ trước khi phát hành nó để sản xuất.


600+
người dùng Air Tailor
70.000+
đơn hàng đã thực hiện
500+
mô phỏng CFD
CÓ THỂ BẠN CŨNG QUAN TÂM

PRIHODA AIR TAILOR

Phần mềm phức tạp đặc biệt do Příhoda phát triển để thiết kế bộ khuếch tán và ống gió vải.
Trưng bày

MÔ PHỎNG CFD

Mô phỏng CFD cung cấp một bức tranh chân thực về sự phân bố nhiệt độ và tốc độ dòng không khí trong không gian.
Trưng bày

TÍNH TOÁN VẬN TỐC

Ứng dụng này được sử dụng để tính toán tốc độ cơ bản trong ống gió dựa trên dòng không khí và mặt cắt đã cho. Nó cũng sẽ cung cấp cho bạn một dòng không khí chỉ định đạt được dựa trên áp suất nhất định. Tải về điện thoại di động của bạn.
Trưng bày

REVIT PLUG-IN

Tạo mô hình Prihoda làm cắm vào làm thiết kế hệ thống ống gió vải dễ dàng hơn cho người sử dụng Revit
Trưng bày

Gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn