Kök

REFERENSER

Utrymmet i kök är vanligtvis minimalt, och dess extrema belastning med värme och ångor kräver intensiv ventilation. Příhoda textilkanaler sprider stora mängder luft jämnt i denna miljö utan att skapa drag. Det använda tygmaterialet är motståndskraftigt mot ångor och underhållet är mycket snabbt och enkelt. Jämfört med en traditionell installation i plåt är textilkanaler ett mycket lägre köp, installation och underhållskostnad och uppnår enkelt hygieniska och hygieniska krav på grund av dess lätt rengöringsförmåga.