Prihoda Air Tailor

PRIHODA

Softver za detaljne prijedloge

Koristeći vlastiti softver Air Tailor, možemo brzo i točno dizajnirati čak i najopsežnije tekstilne sustave, uključujući sve detalje koji su potrebni za dane ponude i proizvodnju. Naši programeri kontinuirano rade na njegovim poboljšanjima. Uključuje proračune gubitaka pritiska i brzine protoka vazduha, specifikacije svih distribucijskih elemenata i proračune njihovih razina buke. Rezultati su prikazani grafički kao prostorna projekcija.

SOFTVER AIR TAILOR:

Pogledajte kako se dizajniranje vrši pomoću našeg Air Tailor softvera

ŠTA NAM TREBA

Unos potreban za precizne prijedloge

Crteži/skice prostora
Vrste upotrebe
Protok vazduha
Nadpritisak
Sobna temperatura
Temperatura dolaznog vazduha
Veličina i vrsta veze
Zahtev za brzinu u radnoj zoni
Protivpožarni, higijenski i drugi posebni zahtjevi
Zahtjevi za boju i štampu
ŠTA VI DOBIJATE

Air Tailor dokumenat

Detaljan crtež tekstilnog sistema, uključujući sve dimenzije i visine tačaka
Vrsta i specifikacija tkanine
Vrsta instalacije, uključujući odgovarajuću listu materijala za montiranje
Vrsta distribucije
Ponuda cijena
Slika protoka vazduha
Parametri buke
Odnosi pritiska u sistemu
Cookie settings
Information about cookies
Cookies are used to improve websites, to display personalized content and to analyze visitor data. Technical cookies are necessary for the operation of the website - by using the website, you agree to their usege.
Technical cookies
always allowed
They provide key website features such as security, network management, accessibility, and basic traffic statistics. You can turn off technical cookies in your browser settings, but this can negatively affect the functionality of the website.
Performance cookies
They allow you to display relevant content and personalized offers and ads based on your interests on www.prihoda.com, on third-party sites, and on social networks.
Analytical cookies
Third-party tools (such as Google Analytics) allows to improve the way website works with information about usage. Cookies collect this information in a way that does not allow direct identification.
Allow all
Save settings