Příhoda Air Tailor

Příhoda

Programvara för detaljerade förslag

Med vår egen Air Tailor-designprogramvara kan vi, snabbt och exakt, designa även de mest omfattande textilsystemen, inklusive alla detaljer som är nödvändiga för givna erbjudanden och produktion. Våra programmerare arbetar kontinuerligt med förbättringarna. Den inkluderar beräkningar av tryckförluster och luftflödeshastighet, specifikationer för alla fördelningselement och beräkningar av deras ljudnivåer. Resultaten tillhandahålls grafiskt i form av en bild.

PROGRAMVARA AIR TAILOR:

Se hur design görs med vår Air Tailor-programvara

VAD VI BEHÖVER

Inmatningar som krävs för exakta förslag

Rumsteckningar/skisser
Användningstyper
Luftflöde
Övertryck
Rumstemperatur
Inkommande lufttemperatur
Anslutningsstorlek och typ
Krav på hastigheten i operationszonen
Brand-, hygien- och andra speciella krav
Färg och utskriftskrav
VAD DU FÅR

Luftskräddarsydd

Detaljerad ritning av textilsystemet, inklusive alla dimensioner och punkthöjder
Tygtyp och specifikation
Installationstyp, inklusive motsvarande monteringsmateriallista
Distributionstyp
Pris
Luftflödesbild
Ljud parametrar
Tryckrelationer i systemet