مجله Prihoda

نمایشگاه ها

Chillventa 2018 ، نورنبرگ

صدها نفر از 45 کشور جهان از غرفه ما در نمایشگاه تجاری نورنبرگ بازدید کردند.

فیلم این نمایشگاه را مشاهده نمایید.

ممکن است شما به این موضوعات علاقه مند باشید
پروژه های جدید 

WeedMD, Strathroy, Canada

Growing marijuana for recreational and, above all, medicinal use is an interesting business in the US and Canada. The number of grow rooms is increasing every...
بیشتر
پروژه های جدید 

Spudshed, Midland WA, Australia

Spudshed is a family run business in Western Australia providing great quality food, groceries and fruit and vegetables. We have supplied over 100 m of...
بیشتر
نوآوری های ما 

Adjustable Nozzles

Our new patented solution for applications where air distribution cannot be defined during design or changing airflows during operation is required....
بیشتر