مجله Prihoda

نمایشگاه ها

Chillventa 2018 ، نورنبرگ

صدها نفر از 45 کشور جهان از غرفه ما در نمایشگاه تجاری نورنبرگ بازدید کردند.

فیلم این نمایشگاه را مشاهده نمایید.

ممکن است شما به این موضوعات علاقه مند باشید
پروژه های جدید 

Fismuler Restaurant, Barcelona, Spain

Fismuler is a very popular Barcelonan restaurant that is rooted in simple and authentic cuisine. It is highly frequented, so you’ll have to book well in...
بیشتر
آنچه درباره ما نوشته شده است 

Khufu boat transported in a metal cage equipped with Prihoda Fabric Ducting

Pharaohs commissioned solar boats to take them into the afterlife. The Khufu boat, the oldest and largest surviving one,  was transported 7.5 kilometers (5...
بیشتر
پروژه های جدید 

Masjid Miri, Miri (Sarawak), Malaysia

No, this has not been photoshopped, these are photos from a real installation in the Masjid Miri Mosque, located in the Malaysian part of Borneo. It is one of...
بیشتر