جلسه با نمایندگان

با ما همراه باشید
جلسه با نمایندگان 

2020 BADS online meeting

Now in its sixth year, the so-called BADS (“Brainstorming and Debate Session”) conference was held on 21 May. Due to the covid-19 measures which are in...
بیشتر
جلسه با نمایندگان 

2019 Asian Distributor Conference

On the 10th and 11th of September, Prihoda s.r.o. organized another official meeting of Asian distributors in its daughter company, Suzhou Prihoda. Twenty...
بیشتر
جلسه با نمایندگان 

2019 BADS meeting, Prague

On the 23rd of May, Prihoda s.r.o. organised another “Brainstorming and Debate Session (BADS)” in Prague. Participants included 29 people from Lebanon, the...
بیشتر
جلسه با نمایندگان 

جلسه نمایندگان 2018 ، پراگ ، جمهوری چک

بیش از 70 نفر از 37 کشور در جلسه نمایندگان در پراگ شرکت کردند. در طول جلسه دو روزه ، ما شاهد...
بیشتر