آنچه درباره ما نوشته شده است

با ما همراه باشید
آنچه درباره ما نوشته شده است 

Khufu boat transported in a metal cage equipped with Prihoda Fabric Ducting

Pharaohs commissioned solar boats to take them into the afterlife. The Khufu boat, the oldest and largest surviving one,  was transported 7.5 kilometers (5...
بیشتر
آنچه درباره ما نوشته شده است 

Fabric ducting from Czechia is known worldwide, newly also in Medina

A leading Czech economic newspapers published article about Prihoda...
بیشتر
آنچه درباره ما نوشته شده است 

Magazine Cooling India – Top HVAC&R Products of 2019

Prihoda s.r.o. gladly informs about interview of Mr. Ulhas Vatpal, director of Prihoda India Private Limited, in "Cooling India", India's foremost magazine in...
بیشتر
آنچه درباره ما نوشته شده است 

تولید کننده کانال پارچه ای کشور چک در حال گسترش است

شرکت Prihoda فعال در شهر Hlinsko ،  توانسته است 24 میلیون کرون چک در شرکت های تابع خود در چین و...
بیشتر