UAB Rimotex

Lithuania

Lithuania

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA

NON EXCLUSIVE DISTRIBUTOR

 

UAB Rimotex

TVIRTOVĖS STR. 11D, LT-63233 Alytus, Lithuania

Lithuania
Người liên hệ
Rimantas Volungevicius