REC Indovent AB

Norway

Norway

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA
REC Indovent AB Box 37, Karragatan 2, 432 21 Molndal, Sweden   Norway
f: +46 31 276 701