REC Indovent AB

Norway

Norway

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

REC Indovent AB

Box 37, Karragatan 2, 432 21 Molndal, Sweden

 

Norway
Người liên hệ
Nicholas Sokrut
f: +46 31 276 701