Prihoda UK Ltd

United Kingdom

United Kingdom

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

Prihoda UK Ltd

Units 5&6, George Holmes Business Centre

George Holmes Way

Swadlincote

Derbyshire, DE11 9DF

United Kingdom
Người liên hệ
Mark Russon
f: 0121 320 2486