Prihoda Singapore Pte. Ltd.

Singapore

Singapore

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

Prihoda Singapore Pte. Ltd.

4010 Ang mo kio Avenue 10 #07-04, Techplace 1 Singapore 569626

Singapore
Người liên hệ
W.P.LEE
f: +603-51217259