Prihoda sarl

France

France

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA
Prihoda sarl 61, rue de la Cimaise Bâtiment B 59650 Villeneuve d’Ascq T: +33 (0)3 20 24 77 11 M: info@prihoda.fr www.prihoda.fr France