Prihoda Romania SRL

Romania

Romania

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

Prihoda Romania SRL

Rams Business Center Sos. Dudesti-Pantelimon, nr 42, sector 3, Bucuresti – 033094, Romania

 

Romania
Người liên hệ
Ciprian Zavloschi
f: 0372 252 481