Prihoda NV

Belgium

Belgium

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA

Prihoda NV
Pieter Verhaeghestraat 20
8520 Kuurne (BEL)

T: +32 (0)56 36 30 18
M: info@prihoda.be
www.prihoda.be

 

Belgium