PRIHODA MNG D.O.O.

Montenegro

Montenegro

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA

PRIHODA MNG D.O.O.

IVA VIZINA BR 18/5, Podgorica, Montenegro

Tel: +382-67-267-238
E-mail: prihodamng@gmail.com

Montenegro
Người liên hệ
Djordjije Joksimovič