PRIHODA Malaysia Sdn Bhd

Malaysia

Malaysia

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA
PRIHODA Malaysia Sdn Bhd NO.15-G, 15-1 & 15-2 JALAN FLORA 1/3, BANDAR RIMBAYU, 42500 TELOK PANGLIMA GARANG, SELANGOR
Malaysia
f: +603-55252817