Prihoda IT srl

Italy

Italy

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA

Prihoda IT srl

Sede legale: Via R. Marin 12 – 35122 Padova

Sede operativa: Viale dell’Industria, 8/b 35010 Curtarolo (PD)

 

Italy
Người liên hệ
Graziano Biasio
f: 049 969 63 38