PRIHODA INDIA Private Limited

India

India

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA
PRIHODA INDIA Private Limited GAT NO 32 VILLAGE SAVARDARI, OPP ALLTECH BIOTECHLOGY CHAKAN PHASE 2 TAL KHED DIST PUNE 410501 Office: + 91 7777088934 Mobile: + 91 9643309962 India