PRIHODA COMESA / EETCO-TIC – Zimbabwe

Zimbabwe

Zimbabwe

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA

PRIHODA COMESA / EETCO-TIC

18 Dr. Abdel Hamid Shoman, Nasr city 8th Disctrict, Cairo 11371

Zimbabwe
Người liên hệ
Ahmed El shafiey
f: (202) 2270 4024