Prihoda China

China

China

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA
PRIHODA China

Suzhou Fabric Ducting Co., Ltd

苏州普利荷达通风设备有限公司

China
Người liên hệ
Enzo WU (Sales manager for China)