Prihoda Arab Peninsula

Kuwait

Kuwait

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

Prihoda Arab Peninsula

Riverside 2404 complex, Bloc B, 2nd floor, Charles Helo Avenue, Sin el Fil, Beirut, Lebanon

 

Jean Chehade
director@prihoda-pap.com
Mobile: +961 3 733447
Mobile: +971 54 3230929
Mobile: +966 55 8494260

 

Maria Zeitoun
sales@prihoda-pap.com
Mobile: +961 76 707555
Work: +961 1 498933

Kuwait