Prihoda Arab Peninsula

Kuwait

Kuwait

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA
Prihoda Arab Peninsula Riverside 2404 complex, Bloc B, 2nd floor, Charles Helo Avenue, Sin el Fil, Beirut, Lebanon   Jean Chehade director@prihoda-pap.com Mobile: +961 3 733447 Mobile: +971 54 3230929 Mobile: +966 55 8494260   Maria Zeitoun sales@prihoda-pap.com Mobile: +961 76 707555 Work: +961 1 498933 Kuwait