Prihoda Arab Peninsula

United Arab Emirates

United Arab Emirates

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA
Prihoda Arab Peninsula LLC Sharjah Media City, Sharjah, UAE   Contacts: Jean Chehade director@prihoda-pap.com Mobile: +961 3 733447 Mobile: +971 54 3230929 Mobile: +966 55 8494260   Sales Agent: ASTIC Insulation Materials Industries L.L.C. www.astic-dubai.com| www.aimi-dubai.com Contact Person: Eng. Basel Al Moussly Phone nbr: +971-529098790 Email: basel@astic-dubai.com United Arab Emirates