Prihoda Arab Peninsula

United Arab Emirates

United Arab Emirates

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

Prihoda Arab Peninsula LLC

Sharjah Media City, Sharjah, UAE

 

Contacts:

Jean Chehade

director@prihoda-pap.com

Mobile: +961 3 733447

Mobile: +971 54 3230929

Mobile: +966 55 8494260

United Arab Emirates