Prihoda Arab Peninsula

Lebanon

Lebanon

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

Prihoda Arab Peninsula

 

Jean Chehade

director@prihoda-pap.com

Mobile: +961 3 733447

Mobile: +971 54 3230929

Mobile: +966 55 8494260

 

Sales Agent:

Energy, Supplies & Controls sal / Miss Maria Zeitoun

Mobile: +961 76 707555

Work: +961 1 498933

sales@prihoda-pap.com

Riverside 2404 complex, Bloc B, 2nd floor, Charles Helo Avenue, Sin el Fil, Beirut

Lebanon