Prihoda Arab Peninsula

Oman

Oman

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

Prihoda Arab Peninsula

 

Contacts:

Jean Chehade

director@prihoda-pap.com

Mobile: +961 3 733447

Mobile: +971 54 3230929

Mobile: +966 55 8494260

 

Sales Agent:

Al Ansari Trading Enterprice LLC / Mr. Subhash R.N.

Mob  : +968 9984 5015

Work: +968 24810033, Ext: 201

Fax   : +968 24812522

Email: subhash@alansarioman.com

P.O. Box 1832, Postal code 112, Ruwi, Building No 150, Plot No 103, Bait Al Falaj street, Al Wadi Al Kabir, Sultanate of Oman

Oman