Prihoda Arab Peninsula

Oman

Oman

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA
Prihoda Arab Peninsula   Contacts: Jean Chehade director@prihoda-pap.com Mobile: +961 3 733447 Mobile: +971 54 3230929 Mobile: +966 55 8494260   Sales Agent: Al Ansari Trading Enterprice LLC / Mr. Subhash R.N. Mob  : +968 9984 5015 Work: +968 24810033, Ext: 201 Fax   : +968 24812522 Email: subhash@alansarioman.com P.O. Box 1832, Postal code 112, Ruwi, Building No 150, Plot No 103, Bait Al Falaj street, Al Wadi Al Kabir, Sultanate of Oman Oman