Prihoda Arab Peninsula

Jordan

Jordan

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA
Prihoda Arab Peninsula   Jean Chehade director@prihoda-pap.com +961 3 733447 +971 54 3230929 +966 55 8494260   Sales Agent: NRC Engineering Supplies / Mr. Mohammad Al Najjar Mobile: +962 7 9556 7590 Work: +962 6 5533379 E-mail nrc@nrcjordan.com P.O. Box 9500, Amman 11191 Amer Bin Malek st., Building Nbr 41, Khalda Jordan