Prihoda Arab Peninsula

Jordan

Jordan

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

Prihoda Arab Peninsula

 

Jean Chehade
director@prihoda-pap.com
+961 3 733447
+971 54 3230929
+966 55 8494260

 

Sales Agent:
NRC Engineering Supplies / Mr. Mohammad Al Najjar
Mobile: +962 7 9556 7590
Work: +962 6 5533379
E-mail nrc@nrcjordan.com
P.O. Box 9500, Amman 11191
Amer Bin Malek st., Building Nbr 41, Khalda

Jordan