Prihoda Arab Peninsula

Saudi Arabia

Saudi Arabia

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA
Prihoda Arab Peninsula   Contacts: Jean Chehade director@prihoda-pap.com Mobile: +961 3 733447 Mobile: +971 54 3230929 Mobile: +966 55 8494260   Sales Agent: Ithmaar Energy Trading Est. / Mr. Abdul Aziz Al Marghalani Mob: +966 505 608 062 Email: gm@ithmaarenergy.com Al Asalah/2, 4308 Unit#1 Jeddah 6834-23738
Saudi Arabia