Prihoda Arab Peninsula

Saudi Arabia

Saudi Arabia

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

Prihoda Arab Peninsula

 

Contacts:

Jean Chehade

director@prihoda-pap.com

Mobile: +961 3 733447

Mobile: +971 54 3230929

Mobile: +966 55 8494260

 

Sales Agent:

Ithmaar Energy Trading Est. / Mr. Abdul Aziz Al Marghalani

Mob: +966 505 608 062

Email: gm@ithmaarenergy.com

Al Asalah/2, 4308 Unit#1

Jeddah 6834-23738

Saudi Arabia