Prihoda Arab Peninsula

Syria

Syria

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

Prihoda Arab Peninsula

Riverside 2404 complex, Bloc B, 2nd floor, Charles Helo Avenue, Sin el Fil, Beirut, Lebanon

 

Jean Chehade

director@prihoda-pap.com
Mobile: +971 54 3230929

 

Maria Zeitoun

sales@prihoda-pap.com
Mobile: +961 76 707555

Syria