Prihoda Arab Peninsula

Qatar

Qatar

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

Prihoda Arab Peninsula

 

Contacts:

Jean Chehade

director@prihoda-pap.com

Mobile: +961 3 733447

Mobile: +971 54 3230929

Mobile: +966 55 8494260

 

Sales Agent:

FTC Qatar / Mr. Wissam Salameh

Mob  : +974 5 573 4653

Work: +974 4 4433939

Email:  w.salameh@ftc-qatar.com

Al Mana Business Tower 9th Floor

Bldg. No. 40, Zone 23 Suhaim Bin Hamad Street

Bin Mahmoud C-Ring Road,

P.O Box 6255, Doha Qatar

Qatar