Prihoda Arab Peninsula

Qatar

Qatar

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA
Prihoda Arab Peninsula   Contacts: Jean Chehade director@prihoda-pap.com Mobile: +961 3 733447 Mobile: +971 54 3230929 Mobile: +966 55 8494260   Sales Agent: FTC Qatar / Mr. Wissam Salameh Mob  : +974 5 573 4653 Work: +974 4 4433939 Email:  w.salameh@ftc-qatar.com Al Mana Business Tower 9th Floor Bldg. No. 40, Zone 23 Suhaim Bin Hamad Street Bin Mahmoud C-Ring Road, P.O Box 6255, Doha Qatar Qatar