Oak Team Africa Ltd. – Nigeria

Nigeria

Nigeria

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA

Oak Team Africa Ltd.

48 Adetokunbo Ademola Street

Victoria Island

Lagos Nigeria

Nigeria
Người liên hệ
Lara Chalabi