INPRO BH d.o.o

Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA

Inpro BH d.o.o. Zenica

Željezarska bb

72000 Zenica

Bosna i Hercegovina
Tel: +387 32 403 558
E-mail: info.bih@inpro.pro

Enis Huseinbašić

Mob: +387 61 477 669

E-mail: enis.huseinbasic@inpro.pro

Bosnia and Herzegovina
Người liên hệ
Enis Huseinbašić