HANDASSA GROUP

Tunisia

Tunisia

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum upload size: 20MB
CAPTCHA

HANDASSA GROUP

48 AV. TAIEB MHIRI, IMM. LES JASMINS APT N°5, 2080, ARIANA; TUNISIA

Tunisia
Người liên hệ
Salmen BEN AYED
f: +216 71 702 393