HANDASSA GROUP

Tunisia

Tunisia

trên 1 mảnh
(bao gồm bộ giảm tốc nếu cần)

Kết nối của bộ khuếch tán

(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)
(đường kính, hướng, khoảng cách từ đầu)

Lắp đặt

Chi tiết liên hệ

Maximum file size: 20MB

CAPTCHA
HANDASSA GROUP 48 AV. TAIEB MHIRI, IMM. LES JASMINS APT N°5, 2080, ARIANA; TUNISIA Tunisia
f: +216 71 702 393